Contact

Email: poona_ede@hotmail.com

Telefoon: 0318 639235

Facebook: https://www.facebook.com/badmintonEde

Adres Sporthal De Peppel: Peppelensteeg 1, Ede

Ingeschreven bij KvK sinds 15 december 1992 onder nummer 40124678, een verenging met volledige rechtsbevoegdheid.